वन्दे मातरम् Vande Mataram Lyrics in Hindi – MCAI

Vande Mataram Lyrics in Hindi presented by The Music Composers’ Association of India, produced by SOC Films Pvt. Ltd. Original Lyrics of Vande Mataram is written by Bankim Chandra Chatterjee.

Song Title: Vande Mataram
Original Lyrics: Bankim Chandra Chatterjee
Additional Lyrics & Composition: Vipin Mishra

Vande Mataram Lyrics in Hindi

वन्दे मातरम्
आ..वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम्
मातरम्।वन्दे वन्दे वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

[quads id=2]

वन्दे मातरम्
वन्दे वन्दे वन्दे मातरम्

तुझसे था कल
तुझसे है कल
तुझसे सबकुछ है मेरा

वन्दे मातरम्
ग रे ग..

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्..

वन्दे..

वन्दे..

वन्दे वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

आओ बढ़ायें हाथ
और मिलकर साथ साथ
सुर से सुर मिलाकर
एक नए आत्मनिर्भर
भारत का निर्माण करें

Original Vande Mataram Lyrics in Hindi

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामला मातरम्।
वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नाम्
पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित
द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम्
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *