ॐ नमः शिवाय धुन – Om Namah Shivaya Mantra

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय – Om Namah Shivaya Mantra

Om Namh Shivay Dhun Mantra – ॐ नमः शिवाय ॐ धुन 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

रामेश्वराय शिव रामेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

गंगाधराय शिव गंगाधराय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

जटाधराये शिव जटाधराये
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर बोले नमः शिवाय |4|

कोटेश्वराये शिव विश्वेश्वराय
हर हर भोले नमः शिवाया |4|

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
हर हर भोले नमः शिवाय |4|

Leave a Comment