अर्धनारीश्वरस्तोत्रम्

50

 

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय

धम्मिल्लकायै जटाधराय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्जविचर्चिताय

कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय

हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय

समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय

दिव्याम्बरायै दिगम्बराय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय

निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय

जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै नमः शिवाय

 

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय

शिवान्वितायै शिवान्विताय नमः शिवायै नमः शिवाय

 

एतत्पठेदष्ठकमिष्टदं यो भक्त्या मान्यो भुवि दीर्घजीवी

प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः

 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य

 

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् सम्पूर्णम्

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here