बसो मोरे नैनन में नंदलाल

[quads id = “2”]

बसो मोरे नैनन में नंदलाल (Baso More Nenan me Nandla bhajan in hindi Mp3)

बसो मोरे नैनन में नंदलाल।

मोहनी मूरति सांवरि सूरति नैणा बने बिसाल।

अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती-माल॥

छुद्र घंटिका कटि तट सोभित नूपुर सबद रसाल।

मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *