Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अनघायै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अलिराज्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अहस्करायै नमः । … Read more

श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali

श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali ओं श्रीवासवाम्बायै नमः । ओं श्रीकन्यकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं आदिशक्त्यै नमः । ओं देव्यै नमः । ओं करुणायै नमः । ओं प्रकृतिस्वरूपिण्यै नमः । ओं विद्यायै नमः । … Read more

श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali

श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं देवसेनायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं उत्पलधारिण्यै नमः । ओं अणिमायै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं करालिन्यै नमः । ओं ज्वालनेत्रिण्यै नमः । … Read more

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Valli Ashtottara Shatanamavali

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली – Sri Valli Ashtottara Shatanamavali ओं महावल्ल्यै नमः । ओं श्यामतनवे नमः । ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः । ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं शशिसुतायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं अम्बुजधारिण्यै नमः । ओं पुरुषाकृत्यै नमः । … Read more

श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः – Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः – Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali ओं गौर्यै नमः । ओं गणेशजनन्यै नमः । ओं गिरिराजतनूद्भवायै नमः । ओं गुहाम्बिकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः । ओं वीरभद्रप्रसुवे नमः । ओं विश्वव्यापिन्यै नमः … Read more

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली  ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः । ओं श्रीनिवासाय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं अनामयाय नमः । ओं अमृतांशाय नमः । ओं जगद्वन्द्याय नमः । ओं गोविन्दाय नमः । ओं शाश्वताय नमः । … Read more

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – श्री अय्यप्प अष्टोत्तरशतनामावलिः

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – श्री अय्यप्प अष्टोत्तरशतनामावलिः ओं महाशास्त्रे नमः । ओं महादेवाय नमः । ओं महादेवसुताय नमः । ओं अव्ययाय नमः । ओं लोककर्त्रे नमः । ओं लोकभर्त्रे नमः । ओं लोकहर्त्रे नमः । ओं परात्पराय नमः । … Read more