हे गोविन्द हे गोपाल – Hey Govind Hey Gopal

हे गोविन्द हे गोपाल भजन – Hey Govind Hey Gopal 

Hey Govind Hey Gopal Lyrics 

हे गोविन्द हे गोपाल, हे गोविन्द हे गोपाल
हे दयाल लाल

प्राणनाथ अनाथ सखे
दीन दर्द निवार
हे गोविन्द हे गोपाल…

हे समरथ अगम्य पूर्ण
मोह माया धार
हे गोविन्द हे गोपाल…

अंध कूप महा भयानक
नानक पार उतार
हे गोविन्द हे गोपाल..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *