मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई

[quads id = “2”].

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई (Me Hari Bin Kyu Jiyu re maae bhajan in hindi Mp3) 

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

पिव कारण बौरी भई, ज्यूं काठहि घुन खाई॥

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

ओखद मूल न संचरै, मोहि लाग्यो बौराई॥

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

कमठ दादुर बसत जल में जलहि ते उपजाई।

[quads id = “3”]

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

मीन जल के बीछुरे तन तलफि करि मरि जाई॥

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

पिव ढूंढण बन बन गई, कहुं मुरली धुनि पाई।

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

मीरा के प्रभु लाल गिरधर मिलि गये सुखदाई॥

मैं हरि बिन क्यूं जिऊं री माई॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *