मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम

[quads id = “2”]

मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम (Mohan Girwardhari ki Mahare pranam Bhajan in hindi Mp3)

म्हारो प्रणाम बांकेबिहारीको।

मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे।

 कुण्डल अलका कारीको म्हारो प्रणाम

अधर मधुर कर बंसी बजावै।

 रीझ रीझौ राधाप्यारीको म्हारो प्रणाम

यह छबि देख मगन भ मीरा।

 मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *