पग घुंघरूं बांध मीरा नाची

[quads id = “2”]

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची (Pagah gungaru bandh meera nachi bhajan in hindi Mp3)

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची रे॥

मैं तो मेरे नारायण की आपहि हो गै दासी रे।

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची रे।

लोग कहै मीरा भ बावरी न्यात कहै कुलनासी रे।

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची रे।

[quads id = “3”]

बिष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरा हाँसी रे।

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची रे।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अबिनासी रे।

पग घुंघरूं बांध मीरा नाची रे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *