रे मन मूरख, जनम गँवायौ – Re Man Murakh Janam Gavaayo

18

रे मन मूरख, जनम गँवायौ भजन – Re Man Murakh Janam Gavaayo Mp3 Download

Re Man Murakh Janam Gavaayo Lyrics

रे मन मूरख जनम गँवायौ ।
करि अभिमान विषय को राच्यो, नाम शरण नहिं आयौ ॥
मन मूरख जनम गँवायौ, रे मन मूरख जनम गँवायौ ।ये संसार फूल सेमल ज्यौं, सुन्दर देखि रिझायो ।
चाखन लाग्यौ रुई उडि़ गई, हाथ कछू नहिं आयौ ॥
मन मूरख जनम गँवायौ, रे मन मूरख जनम गँवायौ ।

कहा भये अब के मन सोचें, पहिलैं नाहिं कमायौ ।
सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सिर धुनि-धुनि पछितायौ ॥
मन मूरख जनम गँवायौ, रे मन मूरख जनम गँवायौ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here