विनायक म्हारे आगणै – Vinayaka Myaha Agne Bhajan

थे बेगा बेगा आज्यो गजानंद म्हारे आगणै,
गजानंद म्हारे आगणै विनायक म्हारे आगणै,

म्हारे घर पावन हो जासी गणपति थारे आणेसे,
रिद्धि सिद्धि न सागे ल्याइजो गजानंद म्हारे आगणै,

म्हारे घर पधारो गणपति पलका पे बिठावा म्हे,
थे आकर मान बढाज्जो गजानंद म्हारे आगणै,

छप्पन भोग छतिसो मेवा लडुवन थाल सजाव म्हे,
थे रूच रूच भोग लगाज्जो गजानंद म्हारे आगणै,

न्हाय धोय कर करा आरती थारा लाड़ लडावा म्हे,
भक्त नै भूल न जाइज्यो गजानंद म्हारे आगणै

Leave a Comment